De mondhygiënist

Wanneer gaat u naar de mondhygiënist?

Het is van belang dat u iedere 6 maanden, naast het bezoek aan de tandarts, naar de mondhygiënist gaat voor controle. Het doel van dit bezoek is om de conditie van uw tandvlees (de fundering van uw gebit) te beoordelen en uw gebit en tandvlees schoon en gezond te houden. De mondhygiënist verwijderd alle oude tandplak, aanslag en tandsteen en polijst uw gebit. Zodat u lang van uw gebit kan genieten. 

Een schoon en gezond gebit is belangrijk, uit onderzoek blijkt dat de gezondheid van je mond invloed heeft op je algehele gezondheid en vice versa. Iedereen heeft dus baat bij een bezoek.  

Bezoek in ieder geval een mondhygiënist als:

  • Het tandvlees bloedt bij het poetsen of tijdens het tanden stoken
  • Tanden of kiezen los gaan staan
  • Tanden of tandvlees gevoelig is
  • Het tandvlees rood en gezwollen is en niet meer strak om de tanden of kiezen sluit
  • Het tandvlees terugtrekt
  • Er regelmatig gaatjes ontstaan
  • Er vaak tandsteen of aanslag op het gebit ontstaat
  • Er een vieze smaak of slechte adem aanwezig is
  • U vragen heeft over de mondverzorging
  • Als u gezondheidsproblemen heeft zoals: diabetes en hart-en vaatziekten.

Wat doet de mondhygiënist?

De mondhygiënist richt zich op preventie en mondverzorging om zo tandbederf en tandvleesaandoeningen te voorkomen én te bestrijden, zodat u levenslang kan genieten van uw eigen gebit.

De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn in eerste instantie gericht op de preventie: het voorkomen van cariës (gaatjes in tanden en kiezen) en tandvleesaandoeningen. Dit omvat grotendeels het uitvoeren van gebitsreiniging en het geven van aanvullende instructies en adviezen. Daarnaast voert de mondhygiënist ook curatieve taken uit (= gericht op genezing), zoals het behandelen van uitgebreide tandvleesaandoeningen.

 

Wat kost een behandeling bij de mondhygiënist?

Heeft u een aanvullende tandartsverzekering? Dan kunt u een deel of de gehele gebitsreiniging vergoed krijgen.

Een behandeling kost gemiddeld €94,68. Dit is gebaseerd op een behandeling van 30 minuten, wanneer iemand geen tot gematigde tandvleesontsteking heeft en twee keer per jaar een mondhygiënist bezoekt.
De kosten van een behandeling verschilt per persoon. Dit ligt aan oa. de volgende factoren: hoe vaak iemand een mondhygiënist bezoekt, vatbaarheid voor de aanmaak van tandsteen, lifestyle factoren zoals rook- en eetgewoontes, de ernst van de eventuele tandvleesaandoening etc.
Wij houden ons aan de standaard tarieven die door De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid, voor elke behandeling zijn vastgesteld. De tarieven vindt u terug in de tariefbeschikking tandheelkundige zorg van de NZa. 
https://www.mondzorg-kieskeurig.nl/tarieven

De titel mondhygiënist

Een mondhygiënist is een op hbo-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg. Het beroep van mondhygiënist is wettelijk beschermd en opgenomen in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Voor de mondhygiënist is in de wet het deskundigheidsgebied omschreven. De titel mondhygiënist is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma Mondzorgkunde. Het diploma wordt verkregen na het met goed resultaat afronden van de 4-jarige hbo opleiding. De opleidingseisen zijn eveneens wettelijk geregeld. Tot slot geldt voor mondhygiënisten de kwaliteitsregistratie in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM)

 

Een verwijzing van de tandarts is niet nodig. U kunt op eigen initiatief een afspraak maken bij een mondhygiënist.

 

Maak direct een afspraak!
Een verwijzing van uw tandarts is niet nodig. U kunt op eigen initiatief een afspraak maken!