Parodontitis

''Uw mond weerspiegelt uw gezondheid''

Parodontitis, een tandvlees ontsteking met botafbraak.

Wanneer parodontitis wordt geconstateerd behandelen wij via de richtlijnen van de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Parodontologie). Wanneer er uit de beoordeling van uw tandvlees blijkt dat er verdiepte pockets aanwezig zijn > 5 mm, dan wordt er eerst een parodontiumstatus gemaakt om de huidige situatie van de mond in kaart te brengen. Aan de hand van de status wordt een behandelplan gemaakt. Dit behandelplan bestaat meestal uit initiële behandeling (dieptereiniging). Hierbij wordt een serie van 3 a 4 bezoeken van 60 minuten (afhankelijk van de ernst en gebitssituatie) gebracht - bij voorkeur week op week. Tijdens deze uitgebreide reiniging wordt zowel boven als onder het tandvlees gereinigd tot de bodem van de aanwezige pockets.

Voor het stellen van een correcte diagnose zijn er röntgenfoto's en een parodontiumstatus nodig. Ook kan een bacteriologisch onderzoek d.m.v. een kweek nodig zijn.

Het doel van de initiële behandeling is om het de tanden inclusief wortels zo goed mogelijk te reinigen zodat het ontstekingsproces stopt en het tandvlees kan genezen. Als het ontstekingsproces stopt, stopt de botafbraak en het risico op verlies van tanden en kiezen. Hierin speelt u zelf ook een belangrijke rol. Zonder een goede eigen mondhygiëne is het bereiken van het uiteindelijke doel, het creëren en behouden van gezond tandvlees, onmogelijk.

Zes weken na de laatste reiniging is een tussentijds beoordeling moment. Hier wordt de mondhygiëne beoordeeld en resttandsteen en/of plaque verwijderd. Drie maanden na de laatste initiële behandeling vindt een evaluatie plaats en wordt afgesloten met een herbeoordeling (nieuwe status). Dit om het succes van de behandeling te beoordelen en de nieuwe situatie in kaart te brengen.

Indien er na 1 jaar nog restpockets aanwezig zijn, wordt u verwezen naar de parodontoloog om deze restproblematiek te behandelen (flap-operatie).

Het is mogelijk en vaak het advies de behandeling onder verdoving te ondergaan. Ook kan ondersteunend aan de behandeling een antibiotica kuur worden voorgeschreven. Uw behandelaar zal dit met u bespreken.

Let op: bij rokers en een blijvend matige mondhygiëne blijft de progressie van botafbraak voortschrijden en is de behandeling minder effectief!

 

Initiële behandeling afspraken Behandeling
Afspr 1: Parodontiumstatus Situatie van de mond in kaart brengen voor een helder beeld, optimale reiniging en referentie om na de behandeling het effect te beoordelen.
Afspr 2: initiële behandeling Grondig reinigen per deel
Afspr 3: initiële behandeling Grondig reinigen per deel
Afspr 4: initiële behandeling Grondig reinigen per deel
Afspr 5: initiële behandeling Grondig reinigen per deel
afspr 6: zes weken na laatste initiële behandeling Tussentijdse beoordeling
Afspr 7: drie maanden na laatste initiële behandeling Herbeoordeling status maken
Afspr 8: nazorg elke 3 maandag, minimaal 1 jaar Nazorg

 

 

Afspraak maken
Een verwijzing van uw tandarts is niet nodig. U kunt op eigen initiatief een afspraak maken!